kontenery na śmieci Wrocław
odbiór odpadów Wrocław
Wywóz śmieci
odbiór odpadów Wrocław
Sprzedaż kruszyw i piachu
Zobacz ofertę dla:
Skup złomu
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego
Usługi transportowe

EKO-LOGIS

54-215 Wrocław ul. Bystrzycka 26

tel: 71 351 06 06

24/h dobę tel: 514 006 006

info@eko-logis.com.pl
Gościmy
Artykuły

Oferujemy:

- Kontenery na Gruz

- Kontenery na Odpady

- Kontenery na Śmieci

- Sprzedaż Kruszywa, w tym:

- Miał Granitowy

- Mieszanka Granitowe

- Sprzedaż Piachu

- Piasek Kopany

- Piasek Murarski

- Piasek Rzeczny

- Skup Złomu

- Recykling

- Utylizację Odpadów

- Wywóz Śmieci

- Wywóz Gruzu

- Wywóz Odpadów

- Wywóz Nieczystości

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?
This page as PDF

Zwolnieni z obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów są m.in.:

a) wytwórcy:
 
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy, prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 
b) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.
 
 
            Istnieje możliwość stosowania uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Taki rodzaj mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
 
  •  wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  •  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, prócz odpadów komunalnych, w ilości do 5 ton rocznie,
  •  transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów.
 
            Nasza firma wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, świadczy usługi związane z sporządzaniem ewidencji odebranych odpadów dla naszych stałych klientów. Również oferujemy pomoc w sporządzaniu w/w ewidencji dla firm, które po raz pierwszy stanęły przed faktem oddania do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów za poprzedni rok. 
 
            Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r.określone zostały rodzaje odpadów i ilości (załącznik nr. 1) dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, ze względu na ich nieznaczną szkodliwość oraz potrzebę wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości tych odpadów.
 
Załącznik nr.1

lp

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg]

1.

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2.

Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3.

Odpady kory i korka

03 01 01

do 10

4.

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 10

5.

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 18

do 0,1

6.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

do 0,01

7.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,1

8.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

do 0,005

9.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 5

10.

Gruz ceglany

17 01 02

do 5

11.

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 5

12.

Drewno

17 02 01

do 5

13.

Szkło

17 02 02

do 5

14.

Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

15.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 5

16.

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów? 5.00/5 (100.00%) 3 votes